Wypowiedź

Wypowiedź Posła Bogusława Sonika na temat 100 rocznicy śmierci Prezeydenta Juliusza Lea

59. posiedzenie Sejmu RP w dniu 27.02.2018 r. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia Juliusza Lea, Prezydenta Miasta Krakowa w 100-rocznicę Jego śmierci (druki nr 2230 i 2274) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła).

Źródło: Sejm RP