Wypowiedź

Na skutek interpelacji Posła Sonika do Ministra Sprawiedliwości 12 zakończonych już postępowań w sprawie zwrotu krakowskich kamienic zostanie wznowionych.

To efekt prac zespołu Prokuratury Regionalnej w Krakowie, który sprawdzał wszystkie postępowania w tej sprawie w latach 2005-2016.

Bogusław Sonik ubolewa, że choć o dzikiej reprywatyzacji mówi się w Krakowie od ponad trzech dekad, dopiero teraz prokuratura wzięła się do kontroli postępowań.
– Obawiam się, że największe nieprawidłowości miały miejsce na początku lat 90., ale wówczas nikt nie chciał tego tykać. Dziennikarze o tym pisali, lokatorzy alarmowali, ale nie przynosiło to żadnego skutku
– przypomina Sonik, który sam walczył o odszukanie dokumentacji z tzw. układów odszkodowawczych, w ramach których państwo polskie płaciło odszkodowania obywatelom państw zachodnich, którzy po wojnie zostawili w Polsce swe mienie.

Interpelacje i odpowiedzi dostępne pod linkiem:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=7787

Źródło: Gazeta Wyborcza, 21 lipca 2017