Nowość

39. posiedzenie Sejmu

Dyskusja nad zmianami w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa - to jeden z najistotniejszych punktów rozpoczynającego się w środę 39. posiedzenia Sejmu. W porządku obrad znajdują się też zmiany ważne dla przedsiębiorców, dotyczące składek ZUS. Posłowie przeprowadzą też debatę i głosowanie nad wotum nieufności wobec rządu.

Więcej na: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=444AD9199F275279C12580F800511A6D