Nowość

Rozpoczęło się 36. posiedzenie Sejmu

W zaplanowanym porządku obrad znajdują się m.in. prezydencki projekt zwiększający ochronę dzieci oraz rządowe propozycje zmian regulujące kredyty hipoteczne i wprowadzające ułatwienia związane ze sporządzaniem zeznań podatkowych PIT.

Wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji Marszałka Sejmu to pierwszy punkt porządku dziennego dzisiejszych obrad.

Czytaj więcej na: sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=630578751997DAA0C12580CE00274D06