SonikTV

wystąpienie sejmowe z dnia 13.01.2016

sprawozdanie Komisji kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 190. rocznicy urodzin Romualda Traugutta.

Zobacz na Youtube