Wypowiedź

lista 344 nieruchomości w Krakowie przejętych przez państwo polskie na mocy umów indemnizacyjnych

W nawiązaniu do interpelacji Posła Bogusława Sonika w sprawie wykazu nieruchomości przejętych przez państwo polskie na mocy umów indemnizacyjnych w załączeniu przedstawiamy listę 344 nieruchomości w Krakowie, za które zostało przyznane odszkodowanie na podstawie międzynarodowych umów odszkodowawczych.

Poniżej apel Posła Sonika:

Szanowni Państwo

w związku z podjętymi staraniami o wyjaśnienie problemów reprywatyzacji w Krakowie, zwracam się do osób posiadających informacje o wszelkich nieprawidłowościach w tym temacie.

Informacje od Państwa będą bardzo pomocne. Proszę o kontakt telefoniczny 12-423-27-27 albo mailowy boguslawsonik@boguslawsonik.pl

Z poważaniem
Bogusław Sonik

Źródło: Lista nieruchomości