Nowość

Wspomnienie z wizyty we Lwowie

Poseł Sonik 16 kwietnia brał udział w obchodach jubileuszu 200-lecia szkoły im. św. Marii Magdaleny we Lwowie.

https://www.youtube.com/watch?v=wjJx3FRoIlI